Circulair bouwen

Circulair bouwen

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ wordt een beeld geschetst van hoe onze economie omgebogen kan worden naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Vanuit de bouwwereld is onder andere door de BNA actie ondernomen door het opstellen van het manifest ‘Wij bouwen circulair’.

Als architectenbureau staat Visser en Bouwman midden in de bouwketen, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de totale CO2 uitstoot. Vanzelfsprekend voelen wij ons geroepen om ons steentje bij te dragen richting een circulaire architectuur. Tezamen met onze opdrachtgevers, betrokken adviseurs en aannemers werken we hard om stappen te zetten in het realiseren van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Wij onderschrijven van harte de doelstellingen van het BNA manifest.

Het manifest ‘Wij gaan circulair’ is opgebouwd rondom vijf praktische en haalbare ontwerpprincipes:

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

In de hieronder bijgevoegde pdf van dit manifest worden deze vijf principes nader toegelicht.

manifest-wij-gaan-circulair