Bracbant – Boxtel

Bracbant – Boxtel

Op de plaats van de gymzalen van de voormalige Bracbant school is een kleinschalig woningbouwproject gerealiseerd. Voor zorginstelling Cello zijn er 18 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimtes.

Daarnaast zijn er voor Woonstichting St. Joseph 8 starterswoningen gebouwd.