Vogelbuurt – Tiel

Vogelbuurt – Tiel

In de Vogelbuurt in Tiel heeft een ingrijpende herstructurering plaatsgevonden met sloop- en nieuwbouw van woningen, renovatie van woningen en herinrichting van de openbare ruimte. In de Vogelbuurt is een Waterplein aangelegd, dat voorziet in de behoefte aan wateropvangcapaciteit in de wijk en biedt ruimte voor speelvoorzieningen. Ten behoeve van het Waterplein worden een leegstaand schoolgebouw en een kerkgebouw gesloopt. De gemeente maakt in de Vogelbuurt ruimte voor een netto toevoeging van 12 woningen.

Voordat het nieuwbouwproject begon, zijn er op de locatie eerder 24 eengezinswoningen gesloopt. Hiervoor komen 36 woningen terug, waaronder 12 eengezinswoningen, een complex met 12 appartementen voor senioren (50+) met lift en een complex met 4 grondgebonden seniorenwoningen en 8 maisonnette woningen op de 1e verdieping.