algemeen

Architectenbureau visser en bouwman stelt zich ten doel een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving waarin de mens centraal staat. Wij werken binnen taakstellende budgetten en met duidelijke planningen.
Wij werken aan een breed opdrachtenpakket in de woningbouw, culturele sector en utiliteitsbouw, zoals: stedenbouwkundige plannen, kantoren, woningbouwcomplexen, hotels, theaters, scholen en particuliere woningen.

Wij beschikken over moderne kennis en ontwerpvaardigheden o.a. op het gebied van duurzaam bouwen en ontwerpen in een integraal planteam. De architecten binnen onze organisatie stellen zich altijd op als onderdeel van een team om in gezamenlijk overleg tot een optimaal resultaat te komen.
Onze opdrachtgevers kiezen ons vooral omdat wij complexe opgaven met veel verschillende belangen tot een goed resultaat kunnen brengen.

Ontwerp opvatting
De architecten binnen onze organisatie hebben gemeen dat ze ontwerpen volgens een emphatische werkwijze. Zij leven zich in in de wensen van de gebruikers van de gebouwen. De stijlkeuze van onze ontwerpen is daarom vaak afhankelijk van de context waarin ze geplaatst worden. Onze gebouwen passen optimaal in hun omgeving. Eigen inbreng van de architect heeft vooral tot doel dat het bouwwerk vanzelfsprekend wordt. Onze architectuur wordt daarom vooral ervaren als sympathiek en doeltreffend.