medewerkers in vaste dienst

Alle medewerkers zijn hoog opgeleide zelfstandige professionals met veel eigen verantwoordelijkheid. Een project wordt altijd bezet door een architect-directeur, een co-architect c.q. procesbewaker, een projectleider en een projectingenieur. Deze werkwijze waarborgt dat op elk moment van een proces zowel de productkwaliteit als de planning en de haalbaarheid (kosten en procedures) gewaarborgd blijft. Onze organisatie beschikt over technische, procedurele en financiële specialisten die altijd over de meest actuele kennis beschikken.

Ons personeelsbeleid is erop gericht om kennis binnen onze organisatie op te bouwen en vast te houden. Onze medewerkers hebben daarom allemaal een vast dienstverband en zijn in het algemeen zeer lang binnen onze organisatie werkzaam. Het gemiddelde dienstverband binnen onze organisatie is daarom meer dan 18 jaar. Doordat onze organisatie tijdens de crisis onveranderd is gebleven kunnen wij onze opdrachtgevers stabiliteit en continuïteit bieden.