Basisschool Montessori – Almere

Basisschool Montessori – Almere

Belangrijkste ontwerpuitgangspunt in deze school is de route die er doorheen loopt. Deze route loopt geheel rond, met een bruggetje over de patio. Daardoor zijn alle klassen met elkaar verbonden en kunnen de leerlingen bij de andere groepen op bezoek, hetgeen een belangrijk element was in het Programma van Eisen. De w.c./ en kapstokken zijn onder 45 graden in de school gemaakt zodat er veel relatie is tussen de lokalen en de verwerkingsruimte ervoor. De lokalen zijn vijfhoekig zodat er geen specifieke focus is op één dominante wand. De patio doet dienst als speelruimte voor de onderbouw.

De plattegrond is een vertaling van zeer principiële Montessori opvattingen. Er is een één op één vertaling van de kerndoelen (wereldoriëntatie, taal, wiskunde) naar structuur (route, vorm, ruimte).