De Hoeve Beekse Akkers – Laarbeek

De Hoeve Beekse Akkers – Laarbeek

Dit plandeel, fraai gelegen aan het water, is vorm gegeven als een “Limburgse hoeve”. Prominent gelegen is het “woonhuis” met de appartementen en aansluitend de omsloten “hof” met grondgebonden seniorenwoningen.

De seniorenwoningen aan de hof worden allemaal ontsloten vanuit de hof en zijn ook met woonfuncties naar de hof gekeerd. De hof zelf wordt ingericht als gemeenschappelijk verblijfsgebied.

De hofwoningen zijn allemaal voorzien van een eenvoudige woonhuislift waardoor de “footprint” bescheiden kan blijven. Door de woonhuislift is de slaapverdieping altijd bereikbaar en dus zijn de woningen geschikt voor senioren.