Zorgcentrum Nes-Noord – Schagen

Zorgcentrum Nes-Noord – Schagen

Aan de noordrand van Schagen is aan het spoor ruimte gereserveerd voor een woonvoorziening voor jongeren die niet in een reguliere gezinssituatie kunnen wonen. Deze jongeren met aanzienlijke gedragsproblemen wonen hier niet vrijwillig. Deze doelgroep stelt daarom hoge eisen aan de woningen. De woningen moeten zeer degelijk zijn om ongewenst gedrag te voorkomen.

Wij hebben het als onze opgave gezien om binnen deze randvoorwaarden zoveel mogelijk een normale woonambiance te realiseren.