Zorgcentrum Winckelsteegh – Nijmegen

Zorgcentrum Winckelsteegh – Nijmegen

Woon-zorgcentrum De Winckelsteegh is een intramurale woon-zorgvoorziening voor bewoners die in een woongroep wonen. Deze woningen zijn voor twee verschillende doelgroepen. Bewoners met grote gedragsproblematiek vragen om een prikkelarme omgeving die zeer degelijk is gebouwd.
Bewoners met meervoudige somatische beperkingen, vaak ook gecombineerd met verstandelijke beperkingen, hebben juist behoefte aan een stimulerende omgeving.

De woningen staan allemaal op een mooi bebost terrein in Nijmegen. Ze zien eruit als “bos paviljoens” zodat een normale woonsfeer wordt opgeroepen.